O konkursie „Wrocławska Magnolia”

Czy jesteś studentem, który już rozmyśla nad tematem pracy magisterskiej? Masz pomysł na poprawę jakości życia we Wrocławiu? Możesz wygrać nawet 10 tys. zł!

Wrocław jako jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, kładzie szczególny nacisk na rozwój osób wybitnie uzdolnionych. Władze Miasta doceniają ich talent, kompetencje i zaangażowanie poprzez różne inicjatywy takie jak miejskie programy stypendialne czy konkursy na najlepsze prace dyplomowe. Jednym z takich działań jest „Wrocławska Magnolia” – konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian.

Konkurs „Wrocławska Magnolia” adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.

Konkurs przeprowadzany jest corocznie i jego celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni. Nagradzając prace dyplomowe, Miasto docenia talent i rzetelną pracę zdolnych młodych ludzi, zachęcając ich tym samym do związania swojej przyszłości z Wrocławiem. Celem przyjętym przez organizatorów konkursu jest także popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. Wielu laureatów konkursu jest dziś naukowcami, przedsiębiorcami, którzy jednocześnie realizują swoje pasje życiowe. Tym samym udowadniają, że warto inwestować w talent.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które:
  • zostały obronione w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym konkurs został ogłoszony i w którym upływa termin nadsyłania prac konkursowych,
  • uzyskały co najmniej ocenę dobrą,
  • poruszają zagadnienia poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta;
 • z każdej uczelni pełnomocnik powołany przez rektora dokonuje wyboru maksymalnie 5 prac dyplomowych, które zgłasza do konkursu;
 • specjalnie powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, dokonuje oceny prac konkursowych i przedstawia prezydentowi nominacje do nagród;
 • laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne oraz wyróżnienia;
 • zasady konkursu zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 2571/20 z 17.02.2020 r.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: WCA