Miejskie granty dla zespołów studenckich

Po raz pierwszy Miasto Wrocław zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie na dofinansowanie projektów kół naukowych i organizacji studenckich w ramach Funduszu Aktywności Studenckich (FAST).

Wrocławskie Centrum Akademickie zachęca wszystkie koła naukowe, grupy i organizacje studentów i doktorantów działających przy wrocławskich uczelniach do udziału w konkursie na dofinansowanie projektów naukowych. Na realizację pozytywnie ocenionych pomysłów można dostać 5 tys. zł.

Ufundowanie miejskich grantów na przedsięwzięcia studenckie zapowiedział prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, na początku lutego podczas otwarcia Academic Box, studenckiej strefy dla zespołów naukowych we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Fundusz Aktywności Studenckich to programem Miasta Wrocław, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości akademickiej oraz doskonałości naukowej studentów i doktorantów wrocławskich uczelni, co wpisuje się w politykę władz miejskich i wsparcie wizerunku Wrocławia jako ośrodka akademickiego.

Warunki konkursu o grant miejski:

  • o dofinansowanie z budżetu miejskiego mogą ubiegać się wszystkie koła naukowe, organizacje i grupy studenckie działające przy wrocławskich uczelniach
  • tematyka projektów jest dowolna, związana z profilem koła naukowego, grupy lub organizacji studenckiej,
  • każdy ze zgłoszonych projektów ma szansę na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, a w szczególnych przypadkach kwota ta może być nawet wyższa,
  • termin i miejsce zgłaszania wniosków: do 31.03.2020 r., Rynek 13, II p.),
  • dokumenty konkursowe dostępne w zakładce Wniosek o dofinansowanie