Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

 

Monika Płoszaj

tel.: +48 71 770 20 04
monika.ploszaj@um.wroc.pl