Kontakt

Projektu „Zielony Transfer”
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław
tel.: 71 770 20 04
fax: 71 770 20 02
adres e-mail projektu: zielonytransfer@um.wroc.pl