Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

 

 Anna Gil

tel.: +48 71 770 20 05
anna.gil@um.wroc.pl

 

Wioletta Kołodziej

tel.: 71 798 13 16
e-mail: wioletta.kolodziej@um.wroc.pl