Kontakt

Kto będzie ogłoszony laureatem w roku 2018, dowiemy się w Auli Leopoldina 15 listopada w rocznicę pierwszych powojennych wykładów na wrocławskich uczelniach.

Wnioski zawierające opis dokonań naukowych, interdyscyplinarnych aktywności i zasług na rzecz integracji środowiska akademickiego, naukowego i artystycznego we Wrocławiu, należy składać: (nowy termin podamy już wkrótce!)

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

 

tel.: +48 71 770 20 00/01

bwu@um.wroc.pl
wca@um.wroc.pl

 

Forma wniosku, przy uwzględnieniu powyższych warunków, jest dowolna. Do składania wniosków zapraszamy liderów i wybitnych przedstawicieli wrocławskiego środowiska akademickiego.