Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

 

Aleksandra Grzeczyńska

tel.: +48 71 770 20 03
aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl