Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

 

Wioletta Zapotoczna

tel.: +48 71 798 13 16
e-mail: wioletta.zapotoczna@um.wroc.pl