Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław


Anna Gil

Koordynator programu
tel.: +48 71 770 20 05
anna.gil@um.wroc.pl

Anna Banaś

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 13
anna.banas@um.wroc.pl

Kamila Brycka

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 14
kamila.brycka@um.wroc.pl

Kamil Eckhardt 

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 15
kamil.eckhardt@um.wroc.pl

Małgorzata Lulkiewicz

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 786 70 53
malgorzata.lulkiewicz@um.wroc.pl

Kamila Wosiak

Obsługa administracyjna
tel. 71 770 20 00
email: kamila.wosiak@um.wroc.pl

Aleksandra Grzeczyńska

Obsługa budżetowo - finansowa
tel. 71 770 20 03
email: aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl

Monika Płoszaj

Obsługa pomocy de minimis
tel. 71 770 20 04
email: monika.ploszaj@um.wroc.pl