Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

Anna Gil

Koordynator programu
tel.: 71 770 20 05
anna.gil@um.wroc.pl

Anna Banaś

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 13 13
anna.banas@um.wroc.pl

Kamila Brycka

Opiekun partnerstw
tel.: 71 770 20 28
kamila.brycka@um.wroc.pl

Adam Żygadło

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 13 14
adam.zygadlo@um.wroc.pl

Katarzyna Hubicka

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 20 30
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl

Agata Hechner

Obsługa administracyjna
tel.: 71 770 20 00
bwu@um.wroc.pl

Aleksandra Grzeczyńska

Obsługa budżetowo–finansowa
tel.: 71 770 20 03
aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl

Monika Płoszaj

Obsługa pomocy de minimis
tel.: 71 770 20 04
 monika.ploszaj@um.wroc.pl