Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław


Anna Gil

Koordynator programu
tel.: +48 71 770 20 05
anna.gil@um.wroc.pl

Anna Banaś

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 13
anna.banas@um.wroc.pl

Kamil  Eckhardt

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 14
kamil.eckhardt@um.wroc.pl

Adam Żygało

Opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 14
adam.żygadło@um.wroc.pl

Katarzyna Hubicka

opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 20 30
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl

Sekretariat

Agata Hechner

Obsługa administracyjna
tel. 71 770 20 00
email: bwu@um.wroc.pl

Aleksandra Grzeczyńska

Obsługa budżetowo - finansowa
tel. 71 770 20 03
email: aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl

Monika Płoszaj

Obsługa pomocy de minimis
tel. 71 770 20 04
email: monika.ploszaj@um.wroc.pl