Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław

Godziny pracy Biura:
poniedziałek - piątek
godz. 7:45 - 15:45

Tomasz Janoś - Dyrektor Biura
Monika Sochacka - Zastępca Dyrektora Biura

Sekretariat

Samodzielne stanowisko ds. obsługi asystencko-administracyjnej

Agnieszka Baczyńska

tel.: +48 71 770 20 00/01
fax: +48 71 770 20 02
bwu@um.wroc.pl

Pracownicy biura

Koordynator ds. projektów rozwoju rynku pracy
Anna Gil
tel.: +48 71 770 20 05
anna.gil@um.wroc.pl

Koordynator ds. projektów wspierających proces umiędzynarodowienia

Barbara Rogowska

tel.: +48 71 798 13 15

barbara.rogowska@um.wroc.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów
Kamila Brycka
tel.: +48 71 770 20 28
kamila.brycka@um.wroc.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Katarzyna Hubicka
tel.: +48 71 770 20 30
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów
Aleksandra Grzeczyńska
tel.: +48 71 770 20 03
aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów
Wioletta Zapotoczna
tel.: +48 71 798 13 16
wioletta.zapotoczna@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Katarzyna Puchała
tel.: +48 71 798 13 14
katarzyna.puchala@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Tomasz Franc
tel.: +48 71 777 94 69
tomasz.franc@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Małgorzata Lulkiewicz
tel.: +48 71 770 20 26
malgorzata.lulkiewicz@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Joanna Szymkiewicz-Tarka
tel.: 71 798 13 13
joanna.szymkiewicz-tarka@um.wroc.pl