Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław

Godziny pracy Biura:
poniedziałek - piątek
godz. 7:45 - 15:45

Tomasz Janoś - Dyrektor Biura
Monika Sochacka - Zastępca Dyrektora Biura

Sekretariat

Samodzielne stanowisko ds. obsługi asystencko-administracyjnej

Agata Hechner

tel.: +48 71 770 20 00/01
fax: +48 71 770 20 02
bwu@um.wroc.pl
wca@um.wroc.pl

Pracownicy biura

Koordynator ds. projektów rozwoju rynku pracy
Anna Gil
tel.: +48 71 770 20 05
anna.gil@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Anna Banaś
tel.: +48 71 798 13 13
anna.banas@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów
Katarzyna Hubicka
tel.: +48 71 770 20 30
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów
Aleksandra Grzeczyńska
tel.: +48 71 770 20 03
aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów
Wioletta Zapotoczna
tel.: +48 71 798 13 16
wioletta.zapotoczna@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. analiz
Maciej Litwin
tel.: +48 71 770 20 00
maciej.litwin@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Monika Płoszaj
tel.: +48 71 770 20 04
monika.ploszaj@um.wroc.pl

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów
Adam Żygadło
tel.: +48 71 798 13 14
adam.zygadlo@um.wroc.pl