MATCHING: Jak znaleźć partnera do projektu?

Naukowców i firmy zainteresowane umieszczeniem swoich ofert na stronie prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy.

Naukowcy i Przedsiębiorcy poszukujący partnera do złożenia wspólnego wniosku konkursowego do programu Mozart, mają możliwość opublikowania w tej sekcji swojego ogłoszenia. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz wysłać na mozart@um.wroc.pl

MATCHING: Naukowiec poszukuje Przedsiębiorcy

MATCHING: Przedsiębiorca poszukuje Naukowca (pod formularzem podpisuje się osoba do kontaktu)

Formularz z Państwa ofertą zostanie opublikowany na stronie wca.wroc.pl dopiero po dostarczeniu oryginału formularza, z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

OGŁOSZENIA NAUKOWCÓW i PRZEDSIĘBIORCÓW DOSTĘPNE BĘDĄ PONIŻEJ

 

Do pobrania