Jak wnioskować o wsparcie

Dotacje na organizację wydarzeń naukowych są przyznawane dwa razy w roku. Decyzje o przyznaniu wsparcia w organizacji konferencji - na podstawie złożonych wniosków – podejmowane będą przez Kapitułę Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia.

Decyzje o przyznaniu wsparcia w organizacji konferencji - na podstawie złożonych wniosków – podejmowane będą przez Kapitułę Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia.

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek, program konferencji oraz proponowany jej budżet.

Należy je składać w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław)

Termin składania wniosków dla konferencji planowanych do realizowania w roku 2018 :

  • 30 listopada 2017 r.

 

Wniosek o dofinansowanie

Wymagane dokumenty: