Jak wnioskować o wsparcie

Decyzje o przyznaniu wsparcia w organizacji konferencji - na podstawie złożonych wniosków – podejmowane będą przez Komisję Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia.

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek wraz z załącznikami tj. programem konferencji oraz proponowanym budżetem, należy złożyć w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław).

Termin składania wniosków o dofinansowanie konferencji naukowych planowanych do realizacji w roku 2020:

  • 02 grudnia 2019 r.