INSTRUKCJA do elektronicznego wniosku o przyznanie stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ

INSTRUKCJA

do elektronicznego wniosku o przyznanie stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ.

Szanowni Państwo,

poniżej kilka wskazówek, które pomogą w uzupełnieniu wniosku w ubieganiu się o przyznanie stypendium w Studenckim Programie Stypendialnym.

  1. Prosimy przygotować się, że wypełnianie wniosku może potrwać około godziny.
  2. Opcja „Zapisz” pozwala na zapisanie wniosku na każdym etapie jego wypełniania i ponownej jego edycji.
  3. Opcja „Prześlij wypełniony wniosek i zakończ edycje”, jest oznacza zakończenie procesu aplikowania i przesłania wniosku do oceny. Wybierając tą opcję nie będzie możliwości powrotu do wniosku i naniesienie na niego ewentualnych poprawek.
  4. Opcja „Anuluj” - dane niezapisane we wniosku zostaną utracone
  5. Proszę pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wskazanych polach we wniosku. Brak zgody uniemożliwi dalsze wypełnienie wniosku.
  6. Załączniki do dołączenia w trakcie wypełniania wniosku są uzależnione od wybranej przez studenta kategorii stypendialnej.
  7. Wypełnianie wniosku dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę krok po kroku:

Do pobrania