Informacja o terminie wyników stypendiów dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

Informujemy, iż wyniki stypendium dla doktorantów zostaną opublikowane w listopadzie na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.