Fundusz Aktywności Studenckich (FAST) – uproszczony tryb składania wniosków

Odpowiadamy na pytania wszystkich zainteresowanych konkursem FAST: termin 30 kwietnia 2020 na składanie wniosków utrzymujemy w mocy. Równocześnie upraszczamy sposób ich składania i wskazujemy termin kolejnego naboru – 30 czerwca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, co uniemożliwiło uczelniom funkcjonowanie w normalnym trybie,
jak również utrudniło kontakty pomiędzy studentami, termin złożenia wniosków konkursowych o dofinansowanie
w ramach Funduszu Aktywności Studenckich został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r.

Chcielibyśmy potwierdzić, że termin ten nie ulega zmianie, jednakże wprowadzamy zmiany w trybie złożenia wniosków w ramach konkursu. W związku z tym:

  • prosimy o przesłanie skanów dokumentów tj. skany wniosków o dofinasowanie wraz z ewentualnymi załącznikami, przygotowanymi przez koła naukowe, organizacje i grupy studenckie, podpisanymi przez Rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną na adresy pracowników Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskiego Centrum Akademickiego): anna.gil@um.wroc.pl oraz kamila.brycka@um.wroc.pl; prosimy również o przekazanie ich oryginałów w pierwszym możliwym terminie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia, Rynek 13, 50-101 Wrocław);
  • komisja konkursowa rozpatrzy wszystkie wnioski konkursowe, które wpłyną na wskazane adresy do 30.04.2020 r., godz. 23:59.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić do kolejnego naboru wniosków do konkursu w ramach Funduszu Aktywności Studenckich, którego termin mija 30 czerwca 2020 r.

Niezmiennie - niezależnie od dyscypliny naukowej i szczegółowej tematyki – każdy projekt grupy studentów czy koła naukowego z wrocławskich uczelni może zyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych.

Więcej informacji: Zakładka FAST. Zapraszamy serdecznie!