Fundusz Aktywności Studenckich (FAST) - dłuższy termin na składanie wniosków

Niezależnie od dyscypliny naukowej i szczegółowej tematyki – każdy projekt wrocławskiej grupy studentów czy koła naukowego może zyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych. Termin składania wniosków w konkursie został wydłużony o miesiąc  - do 30 kwietnia, ale Wrocławskie Centrum Akademickie zachęca zainteresowanych już teraz do zdalnej pracy nad wnioskami o miejskie pieniądze.

Na początku lutego Prezydent Jacek Sutryk, inaugurując działanie nowych przestrzeni warsztatowo-koncepcyjnych w parku technologicznym, ogłosił dodatkowo uruchomienie programu finansowego wsparcia aktywności studenckich, w tym szczególności - uczelnianych kół naukowych.

- Zależy mi na tym, aby stworzyć we Wrocławiu jak najlepsze warunki do pracy aktywnym studentom, którzy chcą kreatywnie rozwijać swoje talenty w naszym mieście – mówił Jacek Sutryk. – W ramach nowego funduszu o wartości 2 milionów złotych, koła naukowe dostaną więc we Wrocławiu dodatkowe wsparcie.

O miejskie dofinansowanie oprócz kół naukowych mogą ubiegać się także inne organizacje studenckie, a nawet nieformalne grupy osób studiujących we Wrocławiu, o ile zyskają poparcie macierzystej uczelni. Wnioskować  mogą także grupy projektowe z udziałem, czy też prowadzone przez doktorantów.

W związku z utrudnieniami w kontaktach pomiędzy studentami, związanymi z zawieszeniem zajęć na uczelniach, zaleceniami władz do unikania osobistych kontaktów oraz faktem, że część studiujących opuściła na ten czas Wrocław – praca nad przygotowaniem wniosków konkursowych jest znacznie utrudniona. Dlatego pierwotnie ogłoszony termin ich składania Wrocławskie Centrum Akademickie przedłuża o miesiąc - do 30 kwietnia.

- Jeżeli będzie to konieczne bierzemy pod uwagę dalsze wydłużenie terminu – zapowiada Anna Gil. – Jednak Wrocławskie Centrum Akademickie zachęca wszystkich zainteresowanych do podjęcia prac nad tymi propozycjami już teraz – w trybie zdalnym, poprzez dostępne kanały: komunikatory wideo, platformy pracy grupowej oraz pocztę elektroniczną.

Dalsze informacje  na temat Funduszu Aktywności Studenckich (FAST) oraz konkursu o dofinansowanie: https://wca.wroc.pl/fast-o-konkursie

Koordynator programu Anna Gil, anna.gil@um.wroc.pl, 71 / 770 20 05