Wniosek o dofinansowanie partnerstwa w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (edycja 2018 / 2019)

Wypełniający wniosek