FAST nabór 2022 - najważniejsze informacje

KOLEJNE GRANTY DLA STUDENTÓW!

Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST)

EDYCJA 2022

  • o dofinansowanie z budżetu miejskiego mogą ubiegać się wszystkie koła naukowe, organizacje lub grupy studenckie działające w uczelniach i instytutach PAN zlokalizowanych na terenie Wrocławia

  • tematyka projektów jest dowolna - związana z profilem koła naukowego, grupy lub organizacji studenckiej

  • w ramach tegorocznej edycji z uwagi na ustanowienie roku 2022 „Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności” oraz „Rokiem Edyty Stein” Komisja konkursowa wyróżni projekty, których tematyka będzie poświęcona zagadnieniom samotności i osamotnieniu bądź osobie i działalności Edyty Stein - filozofki, zakonnicy, kandydatki na doktora Kościoła, świętej i patronki Europy; projekty te będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania w łącznej kwocie 30 000 zł

  • ważne jest, aby realizacja proponowanych projektów służyła przedsiębiorczości akademickiej, doskonałości naukowej, innowacyjności i kreatywności studenckiej

  • zakończenie realizacji projektu i wykorzystanie dotacji musi nastąpić do 31.12.2022 r.

  • każdy ze zgłoszonych projektów ma szansę na dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł (a w wyjątkowych sytuacjach - kategorie specjalne - nawet na większą kwotę)

  • termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie mija 10.03.2022 r. (dokumenty podpisane przez rektora uczelni/dyrektora instytutu PAN lub osobę przez niego upoważnioną prosimy dostarczyć do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Rynek 13, II p. – do godz. 15:45; dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przekazywać do 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP)

  • inne ważne informacje dotyczące aktualnego naboru oraz dokumenty konkursowe (wniosek o dofinansowanie, regulamin, zarządzenie Prezydenta) - dostępne są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl)

Do pobrania