FAST nabór 2021 - najważniejsze informacje

Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST)

EDYCJA 2021

  • o dofinansowanie z budżetu miejskiego mogą ubiegać się wszystkie koła naukowe, organizacje lub grupy studenckie działające na wrocławskich uczelniach
  • tematyka projektów jest dowolna - związana z profilem koła naukowego, grupy lub organizacji studenckiej
  • ważne jest, aby realizacja proponowanych projektów służyła przedsiębiorczości akademickiej i doskonałości naukowej
  • zakończenie realizacji projektu i wykorzystanie dotacji musi nastąpić do 31.12.2021 r.
  • każdy ze zgłoszonych projektów ma szansę na dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł (a w wyjątkowych sytuacjach nawet na większą kwotę)
  • w tegorocznej edycji dodatkowo  - z uwagi na obchody Roku Tadeusza Różewicza  - komisja wyróżni dwa projekty kół naukowych, organizacji  grup studenckich, których tematyka będzie inspirowana osobą pisarza i jego twórczością. Projekty te będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 15 000 zł!
  • termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie do 30.04.2021 r. (dokumenty podpisane przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną prosimy dostarczyć do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Rynek 13, II p. – do godz. 15:45; dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przekazywać do 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP)
  • inne ważne informacje dotyczące aktualnego naboru oraz dokumenty konkursowe (wniosek o dofinansowanie, regulamin, zarządzenie Prezydenta) - dostępne są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl)
  • kontakt: zespół obsługujący Program 

 

Do pobrania