FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat AMUiA.

1. W jaki sposób można dołączyć do grona Akademii Młodych Uczonych i Artystów?

Każdego roku odbywa się nabór do Akademii. Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p.) oraz przesłać na adres amuia@um.wroc.pl w terminie do 15 maja. Wszelkie informacje dostępne są również pod numerem telefonu: 71 770 20 03.

2. Co powinny zawierać dokumenty zgłoszeniowe?

Jedynym wymaganym dokumentem jest formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Akademii.

3. Kto może zostać członkiem Akademii?

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Akademii (w zakładce „O Akademii”)

4. Dlaczego warto zostać członkiem Akademii?

Członkostwo daje wiele możliwości m.in. w zakresie rozwoju poznawczego związanego ze współpracą z wyróżniającymi się badaczami z innych dziedzin oraz z artystami, finansowania projektów edukacyjnych, edukacyjno-badawczych  i popularyzatorskich oraz wpływania na politykę naukową i edukacyjną miasta oraz regionu. Więcej o korzyściach z członkostwa, wraz z opiniami członków Akademii w tej sprawie, można znaleźć na stronie Akademii.

5. Jakie projekty realizuje Akademia Młodych Uczonych i Artystów?

Informacje o wszystkich aktualnych, jak i zrealizowanych już projektach Akademii, znajdują się na stronie Akademii.

6. W jaki sposób można się skontaktować z członkami Akademii?

Adresy członków Akademii podane są na stronie internetowej. Istnieje możliwość skontaktowania się poprzez adres amuia@um.wroc.pl oraz profil społecznościowy na portalu Facebook.

7. Czy AMUiA jest jednostką miejską?

Akademia Młodych Uczonych i Artystów nie jest jednostką budżetową Gminy Wrocław. Opiekę nad Akademią sprawuje Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, a Gmina częściowo wspiera finansowo działalność Akademii.