18. edycja konkursu Wrocławska Magnolia!

Absolwentów wrocławskich uczelni zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Wrocławska Magnolia! Biorąc w nim udział, można nie tylko wygrać nagrody pieniężne, ale przede wszystkim wpłynąć realnie na - szeroko rozumianą - jakość życia wrocławian.

Konkurs „Wrocławska Magnolia” skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego – w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, a także dążenie do praktycznego ich wykorzystania. Tym samym ich autorzy, poprzez wdrożenie w życie swoich pomysłów, mają szansę przyczynić się do rozwoju naszego miasta. Dodatkowo najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi!

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Formularzem zgłoszeniowym do Konkursu.

Więcej informacji można uzyskać u pełnomocnika rektora danej uczelni wyznaczonego do spraw Konkursu „Wrocławska Magnolia” oraz w naszym biurze (zakładka Kontakt).