Wydłużamy termin składania wniosków do 30 kwietnia 2020 r.

Już po raz XVII mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie, za pośrednictwem którego młodzi i zdolni wrocławianie mają szansę zmienić Wrocław!

Konkurs „Wrocławska Magnolia” skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2018/2019 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego – w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, a także dążenie do praktycznego ich wykorzystania. Tym samym ich autorzy, poprzez zdrożenie w życie swoich pomysłów, mają szansę przyczynić się do rozwoju naszego miasta. Dodatkowo najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi!

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Formularzem zgłoszeniowym do Konkursu. Więcej informacji uzyskają Państwo u pełnomocnika rektora danej uczelni wyznaczonego do spraw Konkursu „Wrocławska Magnolia” oraz w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi:

Agata Hechner
tel.: +48 71 770 20 00
agata.hechner@um.wroc.pl