Edycja XVI 2018/2019

Już po raz XVI mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie, za pośrednictwem którego młodzi i zdolni wrocławianie mają szansę zmienić Wrocław!

Konkurs „Wrocławska Magnolia” skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2017/2018 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego – w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, a także dążenie do praktycznego ich wykorzystania. Tym samym ich autorzy, poprzez zdrożenie w życie swoich pomysłów, mają szansę przyczynić się do rozwoju naszego miasta. Dodatkowo najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi!

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Formularzem zgłoszeniowym do Konkursu. Więcej informacji uzyskają Państwo u pełnomocnika rektora danej uczelni wyznaczonego do spraw Konkursu „Wrocławska Magnolia” oraz w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi:

Wioletta Zapotoczna
tel.: +48 71 798 13 16
wioletta.zapotoczna@um.wroc.pl

Do pobrania