Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON ,,Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością” – zapraszamy na konferencję!

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław ) oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN (Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję: pt. ,,Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła (The 4th International Symposium on Pottery and Glass) ,,Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością” ("Ceramics and glass as a source for research on the past”) OSTRAKON 2019, która odbędzie się we Wrocławiu 26-28 września 2019 w Centrum Sztuk Użytkowych.

Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21.

Do pobrania