CITY DATA FORUM - save the date

Zapraszamy serdecznie na CITY DATA FORUM, które odbędzie się – w formie hybrydowej – w dniach 22 - 23 czerwca. Będzie to kolejna już konferencja, poświęcona tematyce AI, którą organizuje Miasto Wrocław – tym razem we współpracy z Unią Metropolii Polskich.

Tematem wiodącym wydarzenia będzie diagnoza sytuacji miast w czasach pandemii i po niej - w zakresie planowania polityk miejskich oraz możliwości wykorzystania współczesnej nauki i technologii na ich potrzeby.

Zaproszeni prelegenci poruszą problematykę, związaną z metodami budowy polityk rozwoju miast i mierzenia oczekiwanego „postępu” - rozumianego czy to jako „rozwój” gospodarczy i społeczny, poprawa „jakości życia”, czy też kreowanie i wspieranie „dobrostanu” użytkowników miast.

Spróbują też odpowiedzieć na pytanie – które z tych metod są realizowane lub mogą być planowane - także z uwzględnieniem możliwości, które wnosi współczesna nauka w zakresie technologii informacyjnych, sztucznej inteligencji, technologii przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych oraz współczesnych nauk społecznych. Jaka może być w tym rola statystyk publicznych? Czy skutki pandemii, a także powstawanie i wdrażanie w gospodarkę i życie społeczne nowych technologii doprowadzi do zmiany paradygmatu planowania rozwoju miast? 

To tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszone podczas CITY DATA FORUM. Szczegółowy program zostanie opublikowany niebawem, natomiast już teraz zachęcamy do zapisania daty w kalendarzu i zarejestrowania się na wydarzenie.

LINK DO REJESTRACJI

Konferencja odbędzie w formule hybrydowej – zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Na miejscu, w przestrzeni wrocławskiej Barbary gościć będziemy zaproszonych prelegentów i panelistów, natomiast całość wydarzenia będzie streamowana.

 

Do pobrania