City Data Forum - program i streaming konferencji

Zapraszamy na CITY DATA FORUM, które odbędzie się 22 i 23 czerwca. Tematem wiodącym wydarzenia będzie diagnoza sytuacji miast w czasach pandemii i po niej - w zakresie planowania polityk miejskich oraz możliwości wykorzystania współczesnej nauki i technologii na ich potrzeby. To kolejna już konferencja, poświęcona tematyce AI, którą organizuje Miasto Wrocław – tym razem we współpracy z Unią Metropolii Polskich.

Przed nami dwa dni niezwykle ciekawych prelekcji i paneli dyskusyjnych. Wydarzenie jest czwartym z serii wrocławskich eksperckich, międzynarodowych seminariów poświęconych zagadnieniom szeroko pojętych zjawisk AI i big data w kontekście rozwoju miast i zmian w lokalnych i regionalnych społecznościach. 

STREAMING KONFERENCJI

 

DZIEŃ 1, 22 czerwca 

Wyzwania i perspektywy rozwoju miast – rola danych.

WERSJA PL

 

WERSJA ENG

 

DZIEŃ 2, 23 czerwca

Rewolucja cyfrowa oparta na wiedzy w perspektywie paradygmatów
rozwoju miast i regionów.

 

WERSJA PL

 

WERSJA ENG

 

Zaproszeni prelegenci poruszą problematykę, związaną z metodami budowy polityk rozwoju miast i mierzenia oczekiwanego „postępu” - rozumianego czy to jako „rozwój” gospodarczy i społeczny, poprawa „jakości życia”, czy też kreowanie i wspieranie „dobrostanu” użytkowników miast.

Spróbują też odpowiedzieć na pytanie – które z tych metod są realizowane lub mogą być planowane - także z uwzględnieniem możliwości, które wnosi współczesna nauka w zakresie technologii informacyjnych, sztucznej inteligencji, technologii przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych oraz współczesnych nauk społecznych. Jaka może być w tym rola statystyk publicznych? Czy skutki pandemii, a także powstawanie i wdrażanie w gospodarkę i życie społeczne nowych technologii doprowadzi do zmiany paradygmatu planowania rozwoju miast? 

To tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszone podczas CITY DATA FORUM.

W załączniku - szczegółowy program konferencji.

Zachęcamy do zarejestrowania się na wydarzenie.

LINK DO REJESTRACJI

 

The invited speakers will discuss issues related to the methods of building urban development policies and measuring the expected "progress" - understood as economic and social "development", improvement of "quality of life", or creating and supporting the "well-being" of city residents.

They will also try to answer the question - which of these methods can be introduced - also taking into account all the possibilities that modern science brings into the field of information technology, artificial intelligence, processing technology of large data sets and contemporary social sciences. What can be the role of public statistics in this? Will the effects of the pandemic, as well as the emergence and implementation of new technologies in the economy and social life, lead to a paradigm shift in urban development planning?

These are some of the issues that will be discussed during CITY DATA FORUM

The agenda of the meeting is available in the attachment.

Feel free to register for the even via the link: REGISTRATION

Do pobrania