Breslau jako dziedzictwo rodziny Sternów - zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Fredem Sternem. 02.10, godz. 17:00.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z historią Breslau i parą jej wybitnych mieszkańców. 2.10 (wtorek), g. 17.00–18.30. Oratorium Marianum, Pl. Uniwerstecki 1. Spotkanie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Do pobrania