1 listopada rusza druga edycja Studenckiego Programu Stypendialnego - dla studentów wyjeżdżających za granicę na semestr letni 2018/2019!

Stypendium dla wyjeżdzających za granicę-semestr letni 2018/2019. Rusza rekrutacja!

 

Kto może aplikować?

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący
w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych. Więcej informacji w nowym regulaminie do Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę (link Regulamin SPS dla Studentów wyjeżdżających na studia za granicę)

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych
i niepublicznych na uczelniach zagranicznych jest spełnienie następujących kryteriów:

  • uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Ile wynosi stypendium?

500 zł miesięcznie.

Jak długo można pobierać stypendium?

Maksymalnie przez 9 miesięcy.

Kiedy i gdzie można aplikować?

od 1 do 30 listopada za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na: sps.cui.wroclaw.pl

Wszelkie pytania proszę kierować do:

 

Monika Płoszaj

tel.: +48 71 770 20 04
monika.ploszaj@um.wroc.pl

Anna Banaś

tel.: +48 71 798 13 13
anna.banas@um.wroc.pl