Jak wnioskować o wsparcie

Dotacje na organizację wydarzeń naukowych są przyznawane dwa razy w roku. Decyzje o przyznaniu wsparcia w organizacji konferencji - na podstawie złożonych wniosków – podejmowane będą przez Kapitułę Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia.

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek, program konferencji oraz proponowany jej budżet.

Należy je składać w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław)

Terminy składania wniosków dla konferencji realizowanych w roku akademickim 2016/2017:

  • 10 września 2016 r.
  • 10 stycznia 2017 r.