Wniosek o dofinansowanie partnerstwa w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (edycja 2017 / 2018)

Wypełniający wniosek